Kıssadan Hisseler

Kıssadan Hisseler

Tarihte varlığı uzun süre devam eden devletlerin temelinde adalet vardır. Bu devletler adaletten hukukun üstünlüğünden  şaştığı zaman yıkılmaya doğru yol almış ve tarihten silinmiştir. Altı yüz yıl boyunca Cihan’a hükmeden Osmanlı devleti bunun en güzel örneğidir.

“Sosyal hayatta “adalet” kavramı toplum için pergelin sabit ayağıdır, her şey onun etrafında döner. Adalet varsa her şey vardır, adalet yoksa hiçbir şey yoktur.

Adalet; barıştır, kardeşliktir mutluluktur.

Adalet yoksa zulüm vardır, savaş vardır, kaos vardır, kin ve düşmanlık vardır.

Adalet; kalkınmadır, güvendir, istikrardır.”

Keşke Adalet Herkes için eşit haklar sunsa Herkes barış içinde kusursuzca yaşasa. Adaletin ne olduğunu son kez hatırlatalım

Adalet; Hukuki ve içtimai bir mefhumdur. Hukuki açıdan adalet; toplum içinde yaşayan insanın insan haklarına saygı göstererek hakkı hak sahibine vermesidir.

 

iofir