Bursa İshak Paşa Külliyesi

Bursa İshak Paşa Külliyesi

İshakpaşa Külliyesi İnegöl’ün merkezi yerinde çarşı içindedir. Külliye medrese, cami ve türbeden oluşmaktadır. 15 yy. Osmanlı Türk mimarisinin günümüze kadar gelen örnekleri arasındadır. Külliye mimari özellikleri bakımından Bursa yapılarının özelliklerini barındırmaktadır. Külliyenin vakfiyesinden, yapının türbe, medrese, han, imaret, zaviye ve ahırdan oluştuğu anlaşılmaktadır. Ancak han, imaret, zaviye ve ahırlar tamamen ortadan kaybolmuş, yerleri bile belli değildir.

Abdülhamit döneminde 1887 yılında caminin giriş kapısı üstündeki 59×83 cm. ebadındaki dört satırlık kitabeden külliyenin tamir edildiği  anlaşılmaktadır.

1961-1969 yılları arasında vakıflar Genel Müdürlüğüncebİshakpaşa Külliyesinin ayakta kalabilen tüm yapıları tamir edilmiştir. 1966 yılında dönemin Belediyesi tarafından caminin batısında kuzey-güney doğrultusunda uzanan 15 adet küçük sıra dükkanlar yıktırılıp, külliyenin çevresi genişletilmiştir.

Adres: Cuma Mahallesi İnegöl/BURSA

 

iofir